VIZIJA

Karting sport približiti polaznicima kao oblik društveno prihvatljivog ponašanja za djecu najmlađeg školskog uzrasta.

 

MISIJA

Programom kontinuirano i besplatno provoditi edukaciju djece u segmentu prometnog odgoja i kulture u prometu s jedne strane te sportske vožnje kartingom s druge, osiguravajući na taj način prihvatljivo ponašanje djece u prometu uz popularizaciju karting sporta među mladima i njihovim roditelja kao potencijalno budućim sportašima.

 

REALIZACIJA

Program se provodi u tri stupnja, prvi i drugi stupanj odvijati će se u vrijeme kojim se neće remetiti redoviti školski program učenika/polaznika, a provodit će se u prostoru škole. Treći praktični dio odvijati će se u prostoru “Karting Arene Zagreb” na Zagrebačkom velesajmu, subotom prijepodne.
Stručne predavače i trenere, edukativni materijal, rekvizite, objekte i zaštitnu opremu osigurava organizator - bez plaćanja naknade.
Roditelji kao pratitelji obvezni su biti nazočni za vrijeme odvijanja praktičnog dijela programa.