Sample menu:

OBNOVA ZNANJA


Svim klubovima članicama HAKS Administrativne Regije Sjever
Svim klubovima članicama ZAS-a

OBAVIJEST
Zagrebački automobilistički savez, temeljem obveza navedenih u članku 22. Pravilnika o sucima autosportova HAKS-a,
organizira obvezujuću obnovu znanja (refrešing) za suce (K,N) i vozače (M,N,K), autosportova koji će se održati u velikoj
dvorani Hrvatskog autokluba-HAK, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44, prema slijedećem rasporedu:

VOZAČI:     ponedjeljak, 7. ožujka 2016. godine, od 17:30 sati
SUCI:          utorak, 8. ožujka 2016. godine, od 17:30 sati

Molimo klubove da o ovome obavijeste sve svoje članove.Ukoliko pojedini klubovi, iz objektivnih razloga, to pismeno zatraže (broj sudaca i vozača, termin, udaljenost od Zagreba i sl.) mogu dobiti izuzeće od ovog seminara te uz dogovor ZAS-a i Komisije za suce i volontere OAS-a seminar organizirati u vlastitom prostoru s uvjetima i predavačima koje ćemo zajednički dogovoriti.

S poštovanjem,

Tajništvo ZAS-a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Članak 22.
Svi suci podliježu obnovi znanja o poznavanju pravila i propisa koja vrijede u tekućoj godini.
Za organizaciju obnova znanja nadležna je Komisija za suce i volontere u dogovoru sa Županijskim savezima koji djeluju na području Republike Hrvatske, članovi su HAKS-a i nositelji aktivnosti pojedine administrativne regije HAKS-a.
Klubovi su, isključivo u suglasnosti i dogovoru sa županijskim savezima, obvezni provesti seminare obnove znanja za sve svoje suce.
Komisija za suce samo u izuzetnom i opravdanom slučaju može odobriti organizaciju seminara obnove znanja unutar jednog kluba uz poštivanje svih drugih zadanih normi po ovom Pravilniku.
O obavljenim seminarima organizator istih vodi evidenciju o svakom polazniku i dostavlja je Komisiji za suce i volontere u elektronskom obliku najkasnije 8 dana od dana završetka seminara.